Category: DEFAULT

Рај - Александар Македонски* - Моето Царство (Cassette, Album)

22.10.2021 2 By Grot


1996
Label: Макотон - Ka. 96001 • Format: Cassette Album • Country: Macedonia • Genre: Rock • Style: Alternative Rock
Рај - Александар Македонски* - Моето Царство (Cassette, Album)

 · Александар iii Македонски, попознат како Александар Велики, бил крал на грчкото кралство Македонија. Проверете ги најдобрите цитати од Александар : Victor Mochere.

Наскоро Божјето Царство ќе ги уништи човечките влади и потоа Земјата ќе стане рај (Откровение , 16) Публикации на македонски јазик ( — ).

Но Исус му одговорил: „Моето царство не е дел од овој свет“ (Јован ). Тој не сакал да се меша во политика бидејќи неговото Царство ќе било на небото.

Божјето Царство — подобро во секој поглед. ИСУС ХРИСТОС ги поучувал своите следбеници: „Молете се вака: ‚Татко наш, кој си на небесата, нека се свети името твое.

Образовна програма на Царството — Царот ги поучува своите поданици. СО ЗАДОВОЛСТВО се смешкаш додека го гледаш говорникот кој стои на бината. Тоа е еден млад брат од твоето собрание, кој за.


Automne - Destroyalldreamers - Wish I Was All Flames (CD, Album) Against All Fears - Juggernaut (24) - The Beginning (Cassette) Freakshow - Britney Spears - Blackout (Cassette, Album)